Доступні курси

            Метою вивчення курсу " Біометричні системи ідентифікації ” - ознайомлення студентів із сучасними методами біометричної ідентифікації та їх практичною реалізацією. Зацікавити цією тематикою

В курсі «Нечітка логіка» викладаються моделі і алгоритми нечіткого логічного висновку. Розглянуті питання побудови та використання нечітких нейронних мереж, системи та алгоритми нечіткого виводу. Розглянуто алгоритми інтелектуального аналізу даних, а також обробки експертної інформації в нечітких системах прийняття рішень.

Швидкий розвиток ІТ-технологій спрямував розробку нових типів девайсів, таких як новітні персональні комп'ютери, планшети, смартфони.

В останній час з'явилась нова ніша в комп'ютерних системах - мікрокомп'ютери. Одним з перших і надійнішим з пристроїв цього класу є RasberryPiОсобливістю мікрокомп'ютерів є система GPIOяка дозволяє створювати комплекс периферійна електроніка - керуючий комп'ютер. Величезний попит таких комплексів для практичних цілей є визначальних фактором для розробки лекційно-лабораторного курсу "Мікрокомп'ютерні системи”.

У курсі викладено основи інформаційного захисту, зок-рема наведено базові принципи криптографічного та стеганогра-фічного методів захисту інформації, безпеки даних у комп’ютерних
мережах, основи фізико-технічних систем і методів захисту інфор-мації та телеохорони.

Даний курс репрезентує нову сучасну методику навчання студентів - дистанційне інтерактивне навчання з використанням навчально-тестуючої системи на основі інтернет-технологій та програмних продуктів CPO і MOODLE.

В даний час велику популярність набула мова логічного програмування Пролог, заснована на найстарішій моделі представлення знань - розгляді предикатів першого порядку. Сама назва Пролог є скорочення, що означає прорамування на мові логіки.

Курс «системне програмування та операційні системи» є нормативною дисципліною для напряму «Комп’ютерні науки».

Курс «Моделювання процесів і систем» є нормативною дисципліною для напряму «Комп’ютерні науки».